Algemene voorwaarden

De hierna genoemde internet sites worden onderhouden door Pro Concepts V.O.F., handelend onder de naam Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online, gevestigd op de Torenallee 36-20, 5617 BD te Eindhoven.

  • www.makelaarlokaalonline.nl
  • www.aankoopmakelaarlokaalonline.nl

Het gebruik van de hierboven genoemde sites wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van onze platformen te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging te kunnen wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Gebruik en Aansprakelijkheid

Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online biedt makelaarskantoren en taxateurs een platform waar zij in contact worden gebracht met particuliere middels drie informatieve webpagina’s. De informatie op de commerciële pagina’s van Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Over deze verspreide informatie verbindt Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online zich tot niets en draagt Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij zijn u dankbaar als u onjuistheden en fouten doorgeeft via: [email protected]. Wanneer een gebruiker een contactformulier invult of telefonisch contact opneemt, brengt Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online de gebruiker in contact met een makelaar en/of taxateur die de desbetreffende dienst aanbiedt. Wij verifiëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de makelaarskantoren waarheen wij bepaalde links gelegd hebben. Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een makelaars/taxatiekantoor en een gebruiker die door Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de cliënt en makelaar/taxateur.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

Vragen?

[uiform id=”2″]